Miškininkystės paslaugos

  • Perkame mišką su žeme
  • Perkame statų mišką
  • Vykdome miško kirtimus
  • Tvarkome kirtimo dokumentaciją
  • Želdiname kirtavietes

  • Rėžiame biržes
  • Atliekame miško kirtimo ir traukimo paslaugas
  • Konsultuojame miško priežiūros klausimais
  • Paruoštą medieną iš miško sandėlių pasiimame savo transportu